Registratiesystemen voor de Beton- en Funderingsbranche

Betonschroefpaal Registratie

Het Betonschroefpaal Registratiesysteem is in 1993 door Huisman Etech Experts geïntroduceerd en heeft zijn waarde in de praktijk al dubbel en dwars bewezen. Met het systeem worden tijdens de productie van betonschroefpalen alle gegevens geregistreerd die nodig zijn om een optimale kwaliteit te kunnen handhaven. De opgeslagen gegevens zijn bovendien een uitstekende basis voor kwaliteitscontrole achteraf en de onderbouwing hiervan naar de opdrachtgevers. Omdat de gegevens realtime af te lezen zijn, kan er, indien noodzakelijk, al tijdens het productieproces ingegrepen worden


Het systeem bestaat uit een geavanceerde Black Box, die op de machine wordt aangesloten, een bedieningspaneel met touch-screen, een optionele industriële printer en een akoestische weergave van de betonflow. Op het touchscreen wordt een groot aantal waarden uitgelezen. Daarbij gaat het onder meer om de diepte, de betondruk, de liermomenten en de liersnelheid, het boormoment, de boorsnelheid en de x-y as te lood-stelling.


Voor een directe analyse op papier, kunnen deze geprint worden met de optionele industriële printer. Alle gegevens van het productieproces worden automatisch via een gprs-verbinding verzonden naar de centrale server van het Huisman gprs machine-Data Managementsysteem en kunnen eventueel ook opgeslagen worden op een memorystick. Het systeem registreert en verzendt realtime alle data. Deze zijn, met een eigen inlogcode en wachtwoord, 24 uur per dag in te zien op Fundie.nl